Croeso i Glwb Iotio Brenhinol Cymru


Wedi ei leoli oddi fewn i dref gaerog, ganol oesol Caernarfon, Porth yr Aur yw’r safle clwb iotio hynaf yn y byd. Mae ei leoliad unigryw yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros Afon Menai a’r hen dref. Mae ei gysylltiad â’r môr a hwylio a’r diwylliant a’r dreftadaeth sydd wedi deillio yn eu sgil mor fyw a pherthnasol heddiw ag y buont erioed.

Dros y canrifoedd ffurfiwyd tapestri lliwgar ei hanes gan lu o ddigwyddiadau o wrthryfel cynnar y Cymry i ysblander a phasiantri’r Regatas Fictoraidd ac adnewyddiad presennol y lleoliad a’r adeilad.

Ers y cychwyn mae’r sylfaenwyr a’r aelodau wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac wedi cyflawni gorchestion morwrol personol y gallwn i gyd ymfalchïo ynddynt.

Heddiw mae Clwb Iotio Brenhinol Cymru yn sefydliad bywiog gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau hwylio a rhwyfo a chyfarfodydd cymdeithasol. Ymunwch â ni i fwynhau’r croeso a dysgu rhagor am hanes cyfareddol y fangre hudol yma a’r bobl sydd wedi ei hanrhydeddu gyda’u presenoldeb


Digwyddiadau

Saesneg yn unig....

May 2024

Fri 24th - Quiz hosted by Adam
Fri 24th - Mon 27th - Spring B/H Cruise - Start of Summer Cruise - Click here for details
TBC - Rowing - Puffin Island race
TBC - Rowing - Inter club row to Belan

June 2024

Fri 7th - Quiz
Sat 8th - Rowing - Ocean to City - Cork Iwerddon / Ireland
Sat 8th - Rowing - PDSC Race to Caernarfon - TBC
Sun 16th - Return of Summer Cruise - TBC - 18:56 - 3.9m
Fri 28th - WhatsApp Local Cruise - TBC - 15:53 - 4.3m


Webcams - cliciwch yma

Map Traffig Morol

Saesneg yn unig...

The below map shows members’ vessels equipped with AIS transceivers within the terrestrial stations’ range. Click on dots representing vessels for more information on the vessel’s last course, speed etc. If you wish to become a part of the RWYC fleet, please contact us for more details.