Croeso i Glwb Iotio Brenhinol Cymru


Wedi ei leoli oddi fewn i dref gaerog, ganol oesol Caernarfon, Porth yr Aur yw’r safle clwb iotio hynaf yn y byd. Mae ei leoliad unigryw yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros Afon Menai a’r hen dref. Mae ei gysylltiad â’r môr a hwylio a’r diwylliant a’r dreftadaeth sydd wedi deillio yn eu sgil mor fyw a pherthnasol heddiw ag y buont erioed.

Dros y canrifoedd ffurfiwyd tapestri lliwgar ei hanes gan lu o ddigwyddiadau o wrthryfel cynnar y Cymry i ysblander a phasiantri’r Regatas Fictoraidd ac adnewyddiad presennol y lleoliad a’r adeilad.

Ers y cychwyn mae’r sylfaenwyr a’r aelodau wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac wedi cyflawni gorchestion morwrol personol y gallwn i gyd ymfalchïo ynddynt.

Heddiw mae Clwb Iotio Brenhinol Cymru yn sefydliad bywiog gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau hwylio a rhwyfo a chyfarfodydd cymdeithasol. Ymunwch â ni i fwynhau’r croeso a dysgu rhagor am hanes cyfareddol y fangre hudol yma a’r bobl sydd wedi ei hanrhydeddu gyda’u presenoldeb


Digwyddiadau

Chwefror 2024

Saesneg yn unig....

TBC - Rhwyfo i'r Gazelle / Row to Gazelle
Saturday 24th - Six Nations Rugby. 14:15 Ireland v Wales, 16:45 Scotland v England

Mawrth 2024

Saesneg yn unig....

Friday 1st - Quiz hosted by Adam Marchant
Saturday 2nd - St David's Day Dinner - 18:30 for 19:00
Saturday 9th - Six Nations Rugby. Italy v Scotland 14.15, England v Ireland 16.45
Friday 15th - Quiz
Saturday 16th - Six Nations Rugby. Wales v Italy 14.15, Ireland v Scotland 16.45, France v England 20.00
Friday 22nd - 24th Manouche (Jazz Fest!)
Friday 29th Quiz - (Good Friday)
Saturday 30th - Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) AGM


Webcams - cliciwch yma

Map Traffig Morol

Saesneg yn unig...

The below map shows members’ vessels equipped with AIS transceivers within the terrestrial stations’ range. Click on dots representing vessels for more information on the vessel’s last course, speed etc. If you wish to become a part of the RWYC fleet, please contact us for more details.