Croeso i Glwb Iotio Brenhinol Cymru


Wedi ei leoli oddi fewn i dref gaerog, ganol oesol Caernarfon, Porth yr Aur yw’r safle clwb iotio hynaf yn y byd. Mae ei leoliad unigryw yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros Afon Menai a’r hen dref. Mae ei gysylltiad â’r môr a hwylio a’r diwylliant a’r dreftadaeth sydd wedi deillio yn eu sgil mor fyw a pherthnasol heddiw ag y buont erioed.

Dros y canrifoedd ffurfiwyd tapestri lliwgar ei hanes gan lu o ddigwyddiadau o wrthryfel cynnar y Cymry i ysblander a phasiantri’r Regatas Fictoraidd ac adnewyddiad presennol y lleoliad a’r adeilad.

Ers y cychwyn mae’r sylfaenwyr a’r aelodau wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac wedi cyflawni gorchestion morwrol personol y gallwn i gyd ymfalchïo ynddynt.

Heddiw mae Clwb Iotio Brenhinol Cymru yn sefydliad bywiog gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau hwylio a rhwyfo a chyfarfodydd cymdeithasol. Ymunwch â ni i fwynhau’r croeso a dysgu rhagor am hanes cyfareddol y fangre hudol yma a’r bobl sydd wedi ei hanrhydeddu gyda’u presenoldeb


Castle to Castle 2023

  • 130522-flyer

13 miles from Beaumaris to Caernarfon beneath the two famous bridges which span the strait.

22nd of April 2023

Castle to Castle Flyer

Webcams - cliciwch yma

Map Traffig Morol

Saesneg yn unig...

The below map shows members’ vessels equipped with AIS transceivers within the terrestrial stations’ range. Click on dots representing vessels for more information on the vessel’s last course, speed etc. If you wish to become a part of the RWYC fleet, please contact us for more details.