Digwyddiadau

Saesneg yn unig....

January

Saturday 27th - Rhwyfo Santes Dwynwen
TBC - CCB WSR

February

TBC - Rhwyfo i'r Gazelle

March

TBC - Diwrnod Blasu CHYF
TBC - Montford Challenge Amwyddig

April

Sat 7th - Fort Belan Social Row
Sat 6th - Fri 12th - Wythnos Rhwyfo o Ddoc Fictoria / Row from Victoria Dock week
TBC - Caer - Rhwyfo ar yr Afon Dyfrdwy / Chester - Row on the River Dee
Sat 27th - Castell i Gastell / Castle to Castle - TBC
Sun 28th - Ras gynghrair / League race - TBC

May

TBC - Ras Ynys Seiriol / Puffin Island race
Sat 11th - Gwyl Fwyd / Caernarfon Food Festival
TBC - Rhyng glwb rhwyfo i Belan / Inter club row to Belan

June

Sat 8th - Ocean to City - Cork Iwerddon / Ireland
Sat 8th - PDSC Race to Caernarfon - TBC
TBC - Ras y Cledryn, Moelfre
TBC - Dylan’s seafood festival Porthaethwy / Menai Bridge
Sat 22nd - Her Bae Aberteifi / Cardigan Bay Challenge
Sat 22nd - PDSC Race to Caernarfon - TBC

July

TBC - Madog Dash
TBC - Rhwyfo i Borthdinllaen / Row to Porthdinllaen

August

Wed 21st to Sat 24th - Wythnos Rhwyfo o Ddoc Fictoria / Row from Victoria Dock week

September

TBC - Monster the Loch Yr Alban / Scotland
Sat 21st Great River Race LLundain / London
Thu 19th to Tue 24th - Wythnos Rhwyfo o Ddoc Fictoria / Row from Victoria Dock week

October

Wed 16th - Sun 20th - Wythnos Rhwyfo o Ddoc Fictoria / Row from Victoria Dock week
TBC - Rhwyfo i Drefor / Row to Trefor
TBC - Diwrnod Blasu CHYF / PDSC Taster Day