Hwylio

Mae gan y Clwb Iotio Brenhinol Cymru hanes sylweddol o hwylio yn lleol a byd eang. Fe ffurfiwyd y Clwb yn 1847 i hyrwyddo hwylio a rasio o gwmpas Caernarfon ac Afon Menai.

Ers cychwyn yr 20fed ganrif mae aelodau wedi hwylio dros  Môr Iwerydd a thu hwnt.

Erbyn heddiw mae rhan fwyaf o’r hwylio yn cychwyn o Gaernarfon i ardal Môr Iwerddon, yr Alban ac o gwmpas Iwerddon.

Yn ychwanegol i hwylio unigol trefnir sesiynau ”Hwylio gyda Cwmni” drwy dymor yr Haf.

Yn flynyddol byddwn yn cymeryd rhan yn Regata y Fenai, sef clybiau  lleol yn rasio yn ac o gwmpas y Fenai.

Mae ein aelodaeth wedi angori o gwmpas y byd ac estynnir croeso cynnes i forwyr teithiol i’r clwb.

Yn yr adran hon: